Naturen
 
Krepsdyr Blekkspruter Pigghuder Muslinger Maneter Koraller Plankton Forskjellige d. Annet
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Plankton

 
 
 
 Bilde:Phytoplankton.jpg
 Planteplankton i Skagerak i 2004
 Plankton er en fellesbetegnelse for de små og oftest encellede organismene
 (- mikroorganismene) som lever svevende i havet.
 Det finnes både planteplankton og dyreplankton.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0240
 Planteplankton  
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0241
 Dyreplankton
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0401
 Hoppekreps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
  Raudåte
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 Nesledyr
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0304
 Dafne er et dyreplankton 
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 Amøbe
 Mer
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0284
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0246
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0247
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0248
 Cyclops er en vanlig gruppe hoppekreps.
 Navnet kommer fra kyklopene i gresk mytologi, og de deler den egenskapen at de
 bare har ett enkelt, stort øye.
 Cyclops kan bli fra ½–5 mm lange.De finnes over hele verden i ferskvann.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0249
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0307
 Ostrakoden er et lite krepsdyr på 0,5-2 mm.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0306
 Ostrakoden
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0308
 Larven til hummer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0309