Naturen
 
Meiser Spurver Troster Kråkefugler Svaler Småfugler 1 Småfugler 2 Hønsefugler Forskjellig
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Me.b

 
 
 
 Image0017
 Båmeis
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0217
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0519
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0218
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Etter et bad
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0229
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0220
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0479
 Forskjellen i farger på hodet til hanner og hunner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0480
 Blåmeis spiser bladlus. Selv blir den spist av spurevehauken.
 
 
  
 TILBAKE