Naturen
 
Laksefisker Torskefisker Sildefisker Flyndrer Karper Matfisk Haier Andre land Diverse f. Fiske
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Matfisk

 
 
 
 Image0128
 Makrell  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0131
 Ål  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0137
 Steinbit 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0147
 Breiflabb 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0232
 Gjedde 
 Mer