Naturen
 
Hakkespetter Fluesnappere Måker Sjøfugl Andefugl Vadere Rovfugl Skogsfugl Andre land 1 A.l. 2 Andre fug.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Måker

 
 
 
 Image0004
 Gråmåke  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 Krykkje 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 Hettemåke 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 Svartbak  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0259
 Måkeegg
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0045
 Måkeunge
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0293
 Måka skiter