Naturen
 
Kattedyr 1 Kattedyr 2 Hundedyr Bjørner Mårdyr Gnagere Insektsetere Bardehvaler Tannhvaler Seler
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Må.e

 
 
 
 Image0210
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0203
 Oteren lever mest av fisk.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0236
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0204
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0274
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0205
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0335
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0206
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0237
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0528
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0209
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0238
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0275
 
 
 
 TILBAKE