Naturen
 
Bartrær Løvtrær 1 Løvtrær 2 Frukttrær 1 Frukttrær 2 Frukttrær 3 Trær m. nøtter Forskj. t. Busker Skoger
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Løvtrær 1

 
 
 
 Image0001
 Bjørk 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 Lønn 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 Rogn  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Selje  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 Hassel  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 Osp 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Eik 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 Lind  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0232
 Gammel tømmerrulle
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0316
 Vind påvirker trærnes form
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 Drivved