Naturen
 
Bartrær Løvtrær 1 Løvtrær 2 Frukttrær 1 Frukttrær 2 Frukttrær 3 Trær m. nøtter Forskj. t. Busker Skoger
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Lø.g

 
 
 
 Image0002
 Eik
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0229
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0273
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0247

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0248
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0249
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Vin lagres på eikefat.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0274
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0237
 Galler på eik
 De består av en svampaktig masse med en vepselarve i en frølignende celle i sentrum.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0238
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0277
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0279
 Galle
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0239
 Galleveps
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0227
 Korkeik 
 
 Mer
 
 
 TILBAKE