Naturen
 
Laksefisker Torskefisker Sildefisker Flyndrer Karper Matfisk Haier Andre land Diverse f. Fiske
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Laksefisker

 
 
 
 Image0003
 Laks  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Bekkeørret 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 Regnbueørret 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 Røye 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 Harr 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 Lodde 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0288
 Sik
 Siken kan bli opptil 50 cm lang, og er hovedsakelig utbredt på Østlandet og
  i de nordligste fylkene. Den er egnet til røking.