Naturen
 
Øyet Øret Lukt,smak,hud Fordøyelse Blodkarsyst. Åndedrettet Skjelett Hodet Sykdom Formering Kr.forskjellig
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Kr.forskjellig

 
 
 
 Image0262
 Antioksidant
 Stoffer som kroppen trenger
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0293
 Massasje
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0493
 Image0495
 Celle
 9 er mitokondrier
 Mitokondriene blir noen ganger kalt cellenes kraftstasjoner.
 De er involvert i mange andre prosesser som differensiering,cellevekst og celledød.
 Mesteparten av cellers DNA finnes i cellekjernen, men motokondriene har
 sitt eget genom. Dette DNA et har viktige likheter med bakterienes genom.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0259
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0260
 Kroppstemperaturen varierer gjennom døgnet. Den er lavest under hvile om natta.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0261
 Den biologiske klokka
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0283
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0314
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild:DNA orbit animated small.gif
 DNA molekylet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0244
 Glykemisk indeks eller GI
 GI forteller hovr mye blodsukkeret stiger nåe det spises matvarer som
 inneholder karbohydrater.
 Grovt brød og de fleste typer frukt har lav GI. Blodsukkeret stiger lite.
 Ristet loff,bananer og sportsdrikker har høy GI. Boldsukkeret stiger mye.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0478
 Kognitiv terapi
 Følelsene våre og oppførselen vår bestemmes mye av hva vi tenker,antar og evaluerer.
 Hvis en finner frem til destruktive tanke- og handligsmønster, er det derfor mulig å
 erstatte dem med mer ralistiske eller mindre destruktive tanke og handlingsmønster.