Naturen
 
Nyttevekster Planter i vann Jord Dyrking Hager Kretsløp Planters oppbygging Kjemi Litt av hv.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Kretsløp

 
 
 
 Image0240
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0241
 Næringsstoffer som gir plantevekst
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0236
 Nitrogen-syklusen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0481
 Vannets sirkulasjon på jordas overflate