Naturen
 
Kattedyr 1 Kattedyr 2 Hundedyr Bjørner Mårdyr Gnagere Insektsetere Bardehvaler Tannhvaler Seler
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Ka.f

 
 
 
 Image0049
 Tiger
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0050
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0051
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0229
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0055
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0240
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0052
 Tigere er glade i vann.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0053
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0054
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0346
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0056
 Sibirsk tiger
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0488
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0342
 Sibirsk tiger
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0343
 Sibirsk tiger
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0057
 Sibirtiger på hjortejakt
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0535
 Sibirske tigere
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0112
 Ung, sibirsk tiger
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0058
 Albino - tigere   De mangler fargepigmenter.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0487
 Hvit, bengalsk tiger
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0059
 Tigerne har kraftige rovdyrtenner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0060
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0104
 Dette dyret har en tigermor og en løvefar.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0061
 Den utdødde sabeltann - tigeren
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 Den utdødde sabeltann - tigeren
 
 
 
 TILBAKE