Naturen
 
Kattedyr 1 Kattedyr 2 Hundedyr Bjørner Mårdyr Gnagere Insektsetere Bardehvaler Tannhvaler Seler
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Kaea

 
 
 
 Image0389
 En "liger" er en krysning mellom en løve og en tiger.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0217

 Den egyptiske krigsgudinnen Sekhmet hadde løvehode.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0218
 Krigsgudinnen Sekhmet vist med solskiven over hodet
 
 
 
 TILBAKE