Naturen
 
Kattedyr 1 Kattedyr 2 Hundedyr Bjørner Mårdyr Gnagere Insektsetere Bardehvaler Tannhvaler Seler
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Ka.e

 
 
 
 Image0006
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0034
 Hannløvene har stor manke.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0299
 Løvinner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 Løvinne
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0106
 Løvinne
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0249
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 Løvinne
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Løvinner har kraftige tenner.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0045
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0107
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0037
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0038
 Drektig løve
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0039
 Løveunger har flekkete pels.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0231
 Løvemor skrubber hodet mot ungen som tegn på kjærlighet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0232
 Løveunger leker.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0040
 Hannløver hviler mesteparten av tiden.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0044
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0041
 Bare hunnløver går på jakt.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0042
 Hannløvene forsyner seg først av maten.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0043
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0108
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0046
 Løve fotografert med infarødt kamera  Bilde viser temperturren på forskjellige deler på kroppen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0105
 Løvers skjelett sammenlignet med mennesket.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0047
 Her holder løvene  til. 
 
 
 Diverse om løver
 
 
 
 TILBAKE