Naturen
 
Kattedyr 1 Kattedyr 2 Hundedyr Bjørner Mårdyr Gnagere Insektsetere Bardehvaler Tannhvaler Seler
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Ka.d

 
 
 
 Image0023
 Gaupe
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 Gauper har kort hale med svart haletipp.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 Gaupe på jakt
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0385
 Europeisk gaupe
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0387
 Europeisk gaupe
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 Gaupeunge
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 Gaupeunge
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0031
 To gaupeunger leker.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0388
 Gaupespor
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0032
 Her finnes det gauper.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0389
 Europeiske gauper
 
 
 
 TILBAKE