Naturen
 
Nyttevekster Planter i vann Jord Dyrking Hager Kretsløp Planters oppbygging Kjemi Litt av hv.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Jord

 
 
 
 Image0410
 Humus
 Jordlagene
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Kompost
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0380
 Muldjord
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0234
  Blomsterjord
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0236
 Torv
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0235
 Hestemøkk gir god næring til jorda.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0403
 Jorderosjon
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0404
 Buffere i grønt hindrer jorderosjon.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0483
 Myr