Naturen
 
Kattedyr 1 Kattedyr 2 Hundedyr Bjørner Mårdyr Gnagere Insektsetere Bardehvaler Tannhvaler Seler
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Insektsetere

 
 
 
 Image0227
 Pinnsvin 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0236
 Flaggermus  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0244
 Vampyrflaggermus  
 Mer om flaggermus
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0257
 Spissmus er en insektseter 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0261
 Moldvarp 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 Skjelldyr er tannløse dyr som lever av insekter.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 Skjelldyr krummer seg sammen som beskyttelse.