Naturen
 
Kattedyr 1 Kattedyr 2 Hundedyr Bjørner Mårdyr Gnagere Insektsetere Bardehvaler Tannhvaler Seler
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Hv.b

 
 
 
 Image0014
 Finnhval
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 Finnhvalen har navn etter en kraftig "finne".
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Finnhvalen har to blåsehull som de andre bardehvalene.
 
 
 
 TILBAKE