Naturen
 
Kattedyr 1 Kattedyr 2 Hundedyr Bjørner Mårdyr Gnagere Insektsetere Bardehvaler Tannhvaler Seler
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Hv.a

 
 
 
 Image0002
 Blåhvalen er verdens største dyr uansett tid.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Blåhvalku med kalv
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0218
 Blåhvalen har bare en liten ryggfinne.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 Den fuktige luften fra lungene kondenserer og ser ut som røyk. Blåsten kan få en høyde på 12 m.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Blåhvalen har doble blåsehull. Det har alle bardehvalene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 Harpunkanon som har vært brukt til å skyte blåhval
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 Bildet viser hva de forskjellige delene av blåhvalen veier, og hva de har blitt brukt til.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 
 
 
 TILBAKE