Naturen
 
Kjæledyr Husdyr 1 Husdyr 2 Hjortedyr Kameldyr Elefanter Menneskeaper Aper Dyr i Afrika Forskj.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Husdyr 2

 
 
 
 Image0057
 Sauer 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0068
 Border collie passer på sauene 
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Geitekillinger  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 Fjørfe  (Fugler)  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0287
 Fjørfe 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 Vaktel 
 Andre hønsefugler
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0045
 Esel 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0060
 Camenbert 
 Produkter fra gården