Naturen
 
Laksefisker Torskefisker Sildefisker Flyndrer Karper Matfisk Haier Andre land Diverse f. Fiske
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Haier

 
 
 
 Image0167
 Hvithai  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0254
 Hvalhai 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0177
 Håbrann 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0179
 Håkjerring 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0181
 Pigghå 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0191
 Brugde 
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0188
  Hammerhai  
 Forskjellige haier
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0235
 
 Diverse
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Image0312
 Skater er en hai- og skatefisk   Også skatene er bruskfisker.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0313
 Undersiden
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0275
 Skateeggene ligner haieggene.