Naturen
 
Meiser Spurver Troster Kråkefugler Svaler Småfugler 1 Småfugler 2 Hønsefugler Forskjellig
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Forskjellig

 
 
 
 Image0247
 Isfugl 
 Mer
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0288
 Fuglers oppbygging
 Mer
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0289
 Denne fossilen viser den eldste, kjente fuglen.
 Fuglers utvikling
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0290
 Brevdue
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0488
 Krondue
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0242
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0240
 Europeisk biespiser
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0241
 Europeisk biespiser
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0242
 Reirene til Europeisk biespiser
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0231
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 Image0320
 Trane
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0583
 Darvin viste at duene fikk forskjellig hodeform avhengig av hvilke leveforhold
 de tilpasset seg.