Naturen
 
Kjæledyr Husdyr 1 Husdyr 2 Hjortedyr Kameldyr Elefanter Menneskeaper Aper Dyr i Afrika Forskj.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Forskj.

 
 
 
 Image0265
 Bison i Yellowstone nasjoalpark 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0229
 Steinbukk 
 Forskjellige drøvtyggere
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0506
 Dovendyr
 Dyr i Sør-Amerika
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0227
 Det kan bli trangt i pungen til pungdyr.
 Pungdyr
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0225
 Indisk nesehorn
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0235
 Hybrid av esel og sebra
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0585
 Moskus er en form for geit.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0353
 Kraniet til hjortesvin
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0478
 Indricotherium er det største landlevende pattedyret som vitenskapen kjenner til.
 Det kunne bli 8 m høyt, vel 12 m langt og veie 20 tonn - vel 3 ganger så mye som
 den afrikanske elefanten.
 Indricotherium levde i Asia for rundt 30 millioner år siden.
 Dyret lignet litt på en sjiraff og et nesehorn, men dyret hadde ikke horn.