Naturen
 
Laksefisker Torskefisker Sildefisker Flyndrer Karper Matfisk Haier Andre land Diverse f. Fiske
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Flyndrer

 
 
 
 Image0074
 Rødspette 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0502
 Piggvar 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0087
 Kveite  (Hellefisk) 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0088
 Sandflyndre 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0089
 Sjøtunge  (Tunge) 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0094
 Lomre 
 Mer
 
 
 
 
 
 
 Image0096
 En nyssgjerrig flyndre 
 Mer