Naturen
 
Hakkespetter Fluesnappere Måker Sjøfugl Andefugl Vadere Rovfugl Skogsfugl Andre land 1 A.l. 2 Andre fug.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Fluesnappere

 
 
 
 Image0082
 Svarthvit fluesnapper 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0083
 Grå fluesnapper 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0086
 Steinskvett 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0087
 Rødstjert 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0553
 Buskskvett
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Fluesnapperfamilien   Disse fuglene har flatt og bredt nebb, og korte bein.