Naturen
 
Laksefisker Torskefisker Sildefisker Flyndrer Karper Matfisk Haier Andre land Diverse f. Fiske
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Fiske

 
 
 
 Image0322
 Verdens fiskefangst mellom 1950 og 2005
 Blått: Fiske i havet   Rødt: Innlandsfiske
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0059
 Fluefiske 
 Mer om fiske
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0066
 Sluk 
 Fiskeredskaper
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0078
 Fiskedam på Hawaii 
 Fiskeoppdrett
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0080
 Fiskehjell
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0085
 Laksetrapp
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0090
 
 Fiske med garn o.l.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0091
 Juksafiske
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0092
 Fiskevær i Lofoten
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0226
 Gammelt hvalfangerskip som bruker dampmaskin
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0234
 Fiskebåter i Ghana, Afrika
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0324