Naturen
 
Soleiefam. Fiolfam. Kurvbl. Skjermpl. Ertebl. Rosef. Orkide Sukkul. Kjente Div.1 Div. 2
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Ert.b

 
 
 
 Image0018
 Rødkløver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 Rødkløver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0223
 Rødkløver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0330
 Hvitkløver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0229
 Hvitkløver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 Hvitkløver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
Hvitkløver
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0529
 Hvitkløver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0320
 Hvitkløver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 Harekløver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 Harekløver
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0331
 Det betyr lykke når kløveren har fire blader i stedet for tre.
 
 
 
 TILBAKE