Naturen
 
Nyttevekster Planter i vann Jord Dyrking Hager Kretsløp Planters oppbygging Kjemi Litt av hv.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Dyrking

 
 
 
 Image0237
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0479
 Pløying
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0238
 Gammel plog
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0238
 Rhododendrum dyrket i drivhus
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 Gjødselspreder
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0223
 Sprøyting av raps
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0232
 Netting som hindrer fuglene i å skade avlingen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0255
 Testing av bed- og balkongplanter
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 En test på jorda om den inneholder de næringsstoffene den trenger
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0478
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0526
 Sprøyting med plantevernmiddel mot insekter,sopp og ugress