Naturen
 
Slanger Skilpadder Krokodiller Øgler Dinosaurer Amfibier Mark,snegler Edderkopper Dyr,forskj.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Dyr,forskj.

 
 
 
 Bilde:Woodlice in tree bark.jpg
 Skrukketroll  er små krepsdyr som lever på land.
 Skrukketroll må leve der det er fuktig fordi de puster med gjeller.
 Den finnes derfor på fuktige steder som under steiner og tømmerstokker.
 Mer om skrukketroll
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0262
 Flatormer
 De parrer seg ved å slåss med penisene sine.
 Flatormene er hermafroditte dvs. at hver av dem har både  egg og spermier.
 Flatormer må være flate fordi de mangler fordøyelses - og pusteorganer.
 Maten og oksygenet kommer inn i kroppen gjennom diffusjon  dvs. molekylene flytter 
 seg fra et sted med høy konsentrasjon til et sted med lavere konsentrasjon.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0271
 Bjørnedyr
 De blir mellom 0,1 til 1,5 mm store.
 De fleste lever av planterester og bakterier.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0487
 Ammonitter kunne bli veldig store.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0607
 Dyr av slekten Dickinsonia som ble utryddet for 555 millioner år siden
 Det blir vurdert om den er en tidlig representant for maneter,leddormer og sopp.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0622
 Ei sjøku som kanskje er utryddet  Den ble oppdaget i 1741 mellom Sibir og Alaska.
 Sjøkua hadde svart skinn,svømmeføtter,hale som en hval og langstrakt nese.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0625
 Sjøkua så kanskje slik ut