Naturen
 
Soleiefam. Fiolfam. Kurvbl. Skjermpl. Ertebl. Rosef. Orkide Sukkul. Kjente Div.1 Div. 2
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Di.2c

 
 
 
 Image0499
 Geiterams
 Det engelske navnet er fireweed fordi geiterams gjerne vokser der
 det har vært brann.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0266
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0267
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0268
 Frøene til geiteramsen spres med vinden.
 
 
 
 TILBAKE