Naturen
 
Hagebl.1 Hagebl.2 Hagebl.3 Pottepl. Busker Gress Mosepl. Lyng Lav Bregner Sopper 1 Sopper 2
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Bregner

 
 
 
 Image0108
 Ormetelg 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
             
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 Bregners oppbygging 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Snelle 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Kråkefot  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0355
 Bregner formerer seg med sporer.
 De sitter på baksiden av bladene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0356