Naturen
 
Bier Veps,humler Fluer Sommerfugler Maur Mygg,lus Biller Gresshopper,øyest. - Diverse
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Bil.k

 
 
 
 Image0523
 Eikehjort
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0627
 Saksedyr
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0346
 Virvler   De har todelte fasettøyne. Den ene delen er tilpasset å si i vann,og den andre delen
 å se i luft. Når farer dukker opp,kan de både dykke og gjøre hopp over vannflata.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0364
 Snutebille
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0218
 Smeller er et bladetende nattdyr. Det finnes mange arter.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0220
 Smeller sett fra undersiden
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 Barkebille
 Barkbillehunnen har små fordypninger bak på dekkvingene.
 De bruker hun som en form for øse når hun graver ganger
 under barken på treet.
 Øsa brukes til å transportere bort boremelet.
 Egga legges i gangene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0223
 Borebiller
 Billene legger egg på gammelt eller fuktig tre.
 Larvene tygger seg inn i treet og etterlater seg boremel.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 Løpebille
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0247
 Oldenborre
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0248
 Oldenborre
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0255
 Colorado potetbillen kan gjøre stor skade på potetene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0250
 Larver til Colorado potetbillen  Den gjør stor skade på poteter.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0251
 Coloradobillene har spredt seg over store områder.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0255
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0349
 Kortvingebille også kalt rovbiller
 Det finnes rundt 38 000 arter av dem.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0267
 Kortvingebille
 Image0268
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0489
 Grønn gullbasse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0523
 
 
 
 TILBAKE