Naturen
 
Kattedyr 1 Kattedyr 2 Hundedyr Bjørner Mårdyr Gnagere Insektsetere Bardehvaler Tannhvaler Seler
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Bardehvaler

 
 
 
 Image0001
 Blåhval  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 Finnhval  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 Gråhval 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 Knølhval 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 Bardehvalenes oppbygging 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0622
 Grønlandshvalen er en bardehval.                                                                       1621 Varehus på Grønland.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Dominobrikker laget av hvalbein
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Forsøk på å redde en strandet hval
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0326
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0327
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0247
 Fangst av vågehval i Norge
 Blå linje: Vågehvalkvoter   Rød linje: Fangst