Naturen
 
Laksefisker Torskefisker Sildefisker Flyndrer Karper Matfisk Haier Andre land Diverse f. Fiske
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Andre land

 
 
 
 Image0609
 Stør  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0201
 Havmus  
 Mer om bruksfisker
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0205
 Korallfisker  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0216
 Piraya 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 Tunfisk  (Makrellstørje) 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Barrakuda 
 Spesielle fisker
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0239
 Dypvannsfisker 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0246
 Lungefisk 
 Primitive fisker
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0236
 Skalar
 Akvariefisker
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 Kirurgfisk 
 Diverse fisker
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0281
 Malle
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0339
 Havhest