Naturen
 
Hakkespetter Fluesnappere Måker Sjøfugl Andefugl Vadere Rovfugl Skogsfugl Andre land 1 A.l. 2 Andre fug.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Andefugl

 
 
 
 Image0072
 Stokkender 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0083
 Stokkand unger 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0090
 Ærfugl 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0106
 Toppand 
 Forskjellige ender
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Grågås  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 Kanadagås  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 Tamgjess 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 Svaner  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0042
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0285
 Ender har et nebb med filter "tenner".