Your Company
 
Fader Jakop Fager kveldsol smiler Fagert er landet Fola,fola,Blakken Flygevise Fra mitt trange
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Fagert er landet

 
 
 Image0022
 
 Fagert er landet du oss gav, Herrre vår Gud og vår Fader,
 fagert det stig av blåe hav, soli ho sprett og ho glader.
 Signar vårt land i nord og sud, såleis di åsyn lyser,Gud,
 over vårt Noreg i nåde.
 
 Likjest vårt folk i mager jord skjelvande blomen på bøen,
 stend utan livd i vind frå nord tett inn med kanten av snøen.
 Herre, du ser med miskunn ned, folket vårt gjev du livd og fred,
 er oss så kjærleg ein fader.
 
 Her ned i grunnen sveitten rann trufast åt fedrane våre.
 Her dei sin heim og hugnad fann, dogga med smil og med tåre.
 Her hev det flødt ei såkornflod, varm av vårt beste hjarteblod,
 her hev med grorbotn å veksa.
 
 Tidi ho renn som elv mot os, fort skifter sumar med vetter,
 Fader, ver alltid Noregs los radt til dei seinaste ætter.
 Herre, vår Gud, vårt Nores Gud, varda vårt land frå fjell til flu,
 lær oss å gå dine vegar.
 
 Signa då Gud vårt folk og land, signa vårt strev og vår møda,
 signa kvar ærleg arbeidshand, signa vår åker med grøda.
 Gud, utan deg den vesle urt, veiknar og visnar, bleiknar burt.
 Ver du oss ljoset og livet.