Your Company
 
Blant alle lande Blåmann
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Blåmann

 
 
 
 Image0478
 
 
 Blåmann,  Blåmann,  bukken  min,  tenk  på  vesle  guten  din !
 
 Bjørnen  med  sin  lodne  fell  kan  deg  taka  seint  i  kveld.
 
 
 
 Gamle  Lykle,  moder  di,  seint  kom  heim  med  bjølla  si.
 
 Så  ikring  seg  ho mund'  sjå,  liksom  der  var  fare  på.
 
 
 
 Det  såg  ut  som  der  var  naud,  kanskje no  du  ligger  daud.
 
 Tidt  du  dansa  kringom  meg,  mangt   eg  rødde  då  med  deg.
 
 
 
 Når  eg  låg  som  blind  og  dauv,  grov  du  på  meg 
 
 med  di  klauv;
 
 ja,  du  ville  vekkja   meg  opp  til leiken  din  med  deg.
 
 
 
 Du  var  sprek  og  glad  og  god,  all  mi  ros  du  vel  forstod.
 
 Tidt  du  veit  eg  sa  til  deg:  "Han  veit  meir  enn  mata  seg."
 
 
 
 Blåmann,  Blåmann,  svar  meg  no,  mekra  med  
 
 ditt  kjende ljod !
 
 Ikkje  enno,  Blåmann  min,  må  du  døy  frå  guten  din.
 
 
 Image0006
 
 
 Image0008