Naturen
 
Planter Næringskjede Fotosyntesen Celler Ulikt
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

 
 
 
 Image0284
 Originalutgaven fra 1859 av Darwins "Artenes opprinnelse"
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0603
 Ediacara-faunaen eller Vendia-faunaen
 Dette er den eldste, kjente flercellede formen for liv på jorden.
 Livsformen forsvant nesten fullstendig kort til før den Kambriske eksplosjonen
 hvor dyr med en kroppsform som danner utgangspunkt for den moderne
 fauna først opptrer som fossiler.
 Den kambriske eksplosjonen skjedde for 543-530 millioner år siden.
 Det oppsto plutselig et stort antall med nye,komplekse organismer.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0608
 Ediacara-faunaen eller Vendia-faunaen