Naturen
 
Korn 1 Korn 2 Grønns.1 Grønns.2 Bær 1 Bær 2 Krydder 1 Krydder2 Drikke Tobakk Narkotika
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Tobakk

 
 
 
 Image0010
 Tobakksplanten 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Sigaretter 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 Røyketobakk     
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 Snus  i porsjoner 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 Sigarer  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 Vannpipe 
 Utstyr til røyking
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0086
 Bildet viser sammenhengen mellom bruk av sigaretter og lungekreft.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0034
 Nikotinmolekylet 
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0246
 Kvinnelige røyere i 2008
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0247
 Mannlige røykere i 2008