Naturen
 
Kjæledyr Husdyr 1 Husdyr 2 Hjortedyr Kameldyr Elefanter Menneskeaper Aper Dyr i Afrika Forskj.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Pattedyr 1

 
 
 
 Image0091
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0244
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0257
 Dyr som brukes til testing for f.eks. å utvikle nye medisiner.
 I Europa i 2005 ble i alt 12,1 millioner dyr brukt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0259
 Sauen Dolly ble klonet. Det betyr at den har akkurat de samme arveegenskapene
 som moren.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0310
 Hunder og sauer er blant de første dyrene som ble temmet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0591
 Ikke-menneskelige primater