Naturen
 
Korn 1 Korn 2 Grønns.1 Grønns.2 Bær 1 Bær 2 Krydder 1 Krydder2 Drikke Tobakk Narkotika
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Narkotika

 
 
 
 Image0084
 Cannabisplanten som brukes til utvinnelse av cannabis, marrihuana og hasj.  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Utvinning av opium  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 Opium 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 Kokainbusk 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 Betelnøtter
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Khat er et rusmiddel som brukes i Øst - Afrika. 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Ecstacy monogram.jpg
 Ecstasy  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 Amfetamin  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0526
 Psykoaktive stoffer krysser blodbane-barrierene i hjernen og
 påvirker sentralnervesystemet. De forandrer hjernens funksjon.
 Persepsjonen,sinnstilstanden,bevisstheten,tankevirksomheten og oppførselen forandres.
 
 Dissosiativer er en klasse psykoaktive drugs.
 De sies å redusere eller blokkere signaler til bevisstheten fra andre dele av hjernen.
 Mange typer drugs kan dette,men dissosiativer gjør det på en måte som pruduserer
 hallusinasjoner. Dette kan innebære sansebedrag,dissosiasjon, en drømmelignende
 tilstand og transe.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0226
 Avhengighet og fysisk skade av endel rusmiddel
 ifølge "British medical journal The Lancet".
 
 Barbiturater er en gruppe legemidler som har dempende effekter
 på sentralnervesystemet.
 Bruken er nå begrenset til behandling av epilepsi og innen
 anestesi til innledning av narkose.
 
 
 
 S.T.E.R.B ( short term energy reliving behavior)
 Stoffene dopamin, epenevrin, seratonin og noradrenalin økes i kroppen.
 
 S.T.E.R.B kan økes på forskjellige måter:
 a) Mat kan skape en økning på    50 %
 b) Nikotin kan gi en økning på    150 %
 c) Alkohol kan gi en økning på    250 %
 d) Amfetamin kan gi økning på 1000 %
 
 Når kroppen har fått et unaturlig og usunt forhold til hvordan den produserer
 lykkefølelse,slutter hjernen å produsere naturlig dopamin og seratonin.
 Det å gå tilbake kroppens natrulige even til å produsere disse stoffene
 tar 12 - 18 måneder.