Naturen
 
Bartrær Løvtrær 1 Løvtrær 2 Frukttrær 1 Frukttrær 2 Frukttrær 3 Trær m. nøtter Forskj. t. Busker Skoger
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Løv.i

 
 
 
 Image0241
 Mangroveskogen gir tilholdssted for mange dyr og planter.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Sypresser i mangroveskog i USA
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0241
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0223
 Mangrove er forskjellige trær og busker langs tropiske og subtropiske kyster
 med tidevann.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0242
 Saltkrystaller på et blad til et mongrovetre
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 Områder med mangroveskog
 
 
 
 TILBAKE