Naturen
 
Øyet Øret Lukt,smak,hud Fordøyelse Blodkarsyst. Åndedrettet Skjelett Hodet Sykdom Formering Kr.forskjellig
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Kroppen

 
 
 
 Image0098
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Blinking eye
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0232
 Sunn og usunn mat
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0239
 Ultrafioltte fotoner bryter ned arvestoffet i DNA-molekylet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0245
 Menneskenes utvikling
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0252
 DNA   Menneskenes arvestoff
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0490
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0537
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0297
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0531
 En plantecelle og en dyrecelle. Begge har en cellekjerne, mitokondrier osv.