Naturen
 
Øyet Øret Lukt,smak,hud Fordøyelse Blodkarsyst. Åndedrettet Skjelett Hodet Sykdom Formering Kr.forskjellig
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Hjer.a

 
 
 
 Image0080
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0488
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0527
 Hjernen er beskyttet av ei kappe av bein.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0131
 Hjernen er delt i to halvdeler.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0280
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0298
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0534
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0484
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0135

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0281
 Lillehjernen er markert med rødt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0134
 Her samles hjernehalvdelene
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0282
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0319
 Lillehjernen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0523
 MRI-bilde
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0133
 Hjernen bruker mye energi, så det går kraftige blodårer opp til den.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0132
 
 
 
 TILBAKE