Naturen
 
Hagebl.1 Hagebl.2 Hagebl.3 Pottepl. Busker Gress Mosepl. Lyng Lav Bregner Sopper 1 Sopper 2
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Gr.f

 
 
 
 Image0259
 lagring av høy i India
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilde:Silageballen-patpatpat1.jpg
 Silofôr eller surfôr, også kort bare silo, er ensilert og nedsyret gress, som regel 
 enten i rundballer eller silo.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Maursyre
 Maursyre hindrer at det utvikler seg bakteriekulturer i gresset.
 Det skjer ved å senke pH verdien.
 Dermed brytes ikke gresset ned på grunn av "varmgang".
 En nøytral løsning, rent vann, har en pH på 7.
 Løsninger med pH under 7 er sure, de som har pH over 7 er basiske.
 I praksis går pH-skalaen fra 0 til 14.
 
 
 
 TILBAKE