Naturen
 
Hagebl.1 Hagebl.2 Hagebl.3 Pottepl. Busker Gress Mosepl. Lyng Lav Bregner Sopper 1 Sopper 2
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Grd.c

 
 
 
 Image0267
 Bambus
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0269
 Bambusspire ca. 8 cm
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0270
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0268
 
 
 
 TILBAKE