Naturen
 
Hagebl.1 Hagebl.2 Hagebl.3 Pottepl. Busker Gress Mosepl. Lyng Lav Bregner Sopper 1 Sopper 2
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Gr.d

 
 
 
 Image0056
 Sukkerrør
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0059
 Takrør
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0062
 Bambus
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Image0272
 Marhalm
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0273
 Jute
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0274
 Vevd jute blir også kalt strie. Den er mest brukt til sekker (striesekker).
 Jute har også blitt brukt til tapeter.
 
 
 
 TILBAKE