Naturen
 
Hagebl.1 Hagebl.2 Hagebl.3 Pottepl. Busker Gress Mosepl. Lyng Lav Bregner Sopper 1 Sopper 2
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Gr.c

 
 
 
 Image0052
 Starr er et halvgress
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0053
 Halvgress
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0054
 Tverrsnitt av stilken til halvgress
 
 
 
 
 
 
 TILBAKE