Naturen
 
Meiser Spurver Troster Kråkefugler Svaler Småfugler 1 Småfugler 2 Hønsefugler Forskjellig
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Fugler 1

 
 
 
 Image0094
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0273
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0261
 Fjær
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0233
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0269
 Under fjærene har fuglene dun. Helt unge fulger har bare dun.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0268
 Utstyr til å studere fugler
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0245
 Fugler fanges inn i nett.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0246
 Ringmerking
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0247
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0233