Naturen
 
Planter Næringskjede Fotosyntesen Celler Ulikt
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

 
 
 
 Image0287
 Vann , CO2 og energien fra lys danner ved hjelp av
 klorofyllcellene sukker og O2.