Naturen
 
Øyet Øret Lukt,smak,hud Fordøyelse Blodkarsyst. Åndedrettet Skjelett Hodet Sykdom Formering Kr.forskjellig
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

For.c

 
 
 
 Image0523
 Formering av celler
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0524
 Formering av celler   Kromosomene som skal dele seg er i blå farge.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0526
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0499
 Embryo  8 celler
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0500
      1. morula                                                    2. bastula                                        
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0502
       1. bastula                                           2. gastrula med blastopore
 
       Oransj: Ectoderm           Rødt: Endoderm
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0070
 Fosteret er 2,6 mm.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 Fosteret mellom 18 og 21 dager
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0072
 Fosteret er 32-35 dager gammelt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0074
 Fosteret er 35 dager gammelt. Det er ca.1 cm langt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0075
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0076
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0077
 Bilde av et 4 måneder gammelt foster tatt med ultralyd.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0098
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0099
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0525
 Kjønnsorganene til gutter og jenter er i begynnelsen av fosterstadiet like.
 Etter hvert utvikler de seg forskjellig -til venstre gutter og til høyre jenter.
 
 
 
 TILBAKE